Occurrence

Coleoptera types of John Sahlberg

Latest version published by Finnish Museum of Natural History on 29 January 2013 Finnish Museum of Natural History
John Sahlberg (1845-1920) was a Finnish entomologist who described a large number species, in particular Coleoptera and Hemiptera. His collection is now part of the insect collection of the Finnish Museum of Natural History. This resource contains type specimens of Coleoptera described by John Sahlberg in the turn of 20th century.
Publication date:
29 January 2013

Data Records

The data in this occurrence resource has been published as a Darwin Core Archive (DwC-A), which is a standardized format for sharing biodiversity data as a set of one or more data tables. The core data table contains 926 records.

This IPT archives the data and thus serves as the data repository. The data and resource metadata are available for download in the downloads section. The versions table lists other versions of the resource that have been made publicly available and allows tracking changes made to the resource over time.

Downloads

Download the latest version of this resource data as a Darwin Core Archive (DwC-A) or the resource metadata as EML or RTF:

Data as a DwC-A file download 926 records in English (89 kB) - Update frequency: unknown
Metadata as an EML file download in English (13 kB)
Metadata as an RTF file download in English (8 kB)

Versions

The table below shows only published versions of the resource that are publicly accessible.

How to cite

Researchers should cite this work as follows:

Muona, J. & Viljanen, H. 2011. Coleoptera types of John Sahlberg. Insect collection of the Finnish Museum of Natural History, Helsinki.

GBIF Registration

This resource has been registered with GBIF, and assigned the following GBIF UUID: b159e5c0-075f-425b-b543-c02a44ece750.  Finnish Museum of Natural History publishes this resource, and is itself registered in GBIF as a data publisher endorsed by GBIF Finland.

Contacts

Who created the resource:

Heidi Viljanen
Dr.
Finnish Museum of Natural History
P.Rautatiekatu 13
00014 Helsinki
FI
+358-9-1911
http://www.luomus.fi/english/zoology/entomology/collections/history.htm

Who can answer questions about the resource:

Jyrki Muona
Senior Curator
Finnish Museum of Natural History
P.Rautatiekatu 13
00014 Helsinki
FI
+358-9-1911
http://www.luomus.fi/english/zoology/entomology/collections/history.htm

Who filled in the metadata:

Hannu Saarenmaa
Project Manager
Digitisation Centre of the Finnish Museum of Natural History and the University of Eastern Finland
Länsikatu 15
80101 Joensuu
FI
+358-50-4779668
http://www.digitarium.fi/

Geographic Coverage

Worldwide.

Bounding Coordinates South West [-90, -180], North East [90, 180]

Taxonomic Coverage

No Description available

Order  Coleoptera

Temporal Coverage

Formation Period 1845-1920

Project Data

No Description available

Title Digitisation of insect collection of FMNH 2010-2011
Funding This dataset was created as part of the Digitisation project of the FMNH 2010-2011 with the funding of the National Digital Library of Finland http://www.kdk.fi/en
Design Description The phases of the digitisation included 1) study of literature, 2) search of the specimens from the collections, 3) tagging the specimens with unique identifiers, 3) photographing the specimens and labels. During the six month long project, a total of 926 type specimens of John Sahlberg were photographed. They consisted of 157 type series. All types of John Sahlberg have not been covered yet.

The personnel involved in the project:

Principal Investigator
Jyrki Muona

Sampling Methods

Long description of the digitisation project in Finnish by Heidi Viljanen: John Sahlbergin (1845-1920) kovakuoriaistyyppiaineiston digitointi Tausta Pilottitutkimuksen tarkoituksena oli katsoa, kuinka kauan asiantuntijalla menee digitoida mahdollisesti verifiointia vaativia tyyppiyksilöitä. Materiaaliksi päätettiin ottaa museon kokoelmissa olevat J. Sahlbergin 1900-luvun vaihteessa tieteelle kuvaamien kovakuoriaislajien tyyppiyksilöt, koska kokoelma on museolle tärkeä ja paljon lainattu, sekä kokoelma sopivan kokoinen, selkeä ja helpohkosti työstettävä. Työn teki FT Heidi Viljanen ajalla 1.9.210–31.3.2011. Hän on myös kirjoittanut raportin tämän osan. Työvaiheet Alun perin työnkuvaan piti kuulua tyyppiyksilöiden verifiointi lajien alkuperäisten kuvausten perusteella. Suuri osa J. Sahlbergin museolla sijaitsevista tyyppiyksilöistä on kuitenkin verifioitu ja listattu julkaisuissa Biström, 1987; Silfverberg, 1987, 1988, sekä H. Silfverbergin julkaisemattomissa listoissa. Toisaalta edellä mainitut listat eivät ole virheettömiä, mikä tuli digitoinnin edetessä huomattua. Keskusmuseon potentiaalisesta hyönteistyyppiaineksesta suurin osa ei ole tällaista, vaan jokainen yksilö pitää tutkia alkuperäiskuvauksien avulla ja sitten jäljittää eläimen oikea nimi ja mahdollinen sijoituspaikka. Työtä nopeutti lisäksi projektin tavoite saada nimenomaan verifioituja tyyppiyksilöitä tietokantaan, eikä niinkään löytöpaikkojen koordinaattien selvittäminen tai korkeatasoisten valokuvien ottaminen. Erityisesti jälkimmäinen on usein kovakuoriaisten ollessa kyseessä turhaa, koska lajituntomerkkejä ei usein voi tunnistaa korkealaatuisistakaan valokuvista. Tästä johtuen jokaisesta yksilöstä otettiin periaatteessa vain yksi habitus-kuva. Sen sijaan yksilöiden etikettien valokuvaaminen katsottiin hyödylliseksi. Etiketit valokuvattiin irrottamalla laput hyönteisneulasta ja järjestämällä ne alustalle kronologiseen järjestykseen, jotta valokuvasta voi helposti lukea yksilön historian. Yksilöt merkattiin yksilöllisillä tyhmillä tunnuksilla ja kaksiulotteisilla viivakoodeilla. Lisäksi tyyppisarjat niputettiin oman yksilöllisen koodinsa alle. Kaksiulotteinen viivakoodi valittiin kahdesta syystä. Ensinnäkin jokainen nykyaikainen kamerakännykkä sisältää ko. viivakoodin lukemiseen soveltuvan ohjelman, joten erillisiä lukulaitteita viivakoodien lukemiseen ei tarvita. Toisekseen, vaikka yksi kolmasosa koodista repeytyisi, on viivakoodi edelleen lukukelpoinen. Työvaiheet lyhyesti: kirjallisuuden läpikäynti, yksilöiden etsiminen kokoelmista, tyyppien verifiointi, tietokantaan vieminen, yksilöllinen merkitseminen, yksilön valokuvaaminen ja yksilön etikettien kuvaaminen. Tulokset ja huomioita Kuuden kuukauden projektin aikana digitoitiin ja valokuvattiin yhteensä 926 J. Sahlbergin tyyppiyksilöä, jotka koostuvat 157 tyyppisarjasta. Muistettakoon, että käytössä oli lähes täydelliset listat verifioiduista tyyppiyksilöistä, paikkatietojen selvittäminen oli pintapuolista ja valokuvien laadun kasvattamiseen ei käytetty aikaa. Digitoitavasta materiaalista ja resurssien (raha, aika, henkilökunta) määrästä riippuen nämä kolme osa-aluetta tyyppien verifiointi / lajinmääritys, paikkatiedon selvittäminen ja valokuvat painottuvat eri tavalla. Tyyppiyksilöiden verifiointia puoltaa seuraava laskelma: Otetaan 22 heimon otos, joihin kuuluu 66 tyyppisarjaa. Tyyppisarjoissa on yhteensä 302 verifioitua yksilöä. Näistä 47 ei ollut kokoelmissa merkitty tyyppiyksilöiksi. Lisäksi viisi yksilöä oli merkitty virheellisesti tyyppiyksilöiksi. Ilman verifiointia vain 260 yksilöä olisi digitoitu eli yli 15 prosenttia tyyppimateriaalista olisi jäänyt digitoimatta. Lisäksi viisi (2,9 %) tyyppimateriaaliin kuulumatonta yksilöä olisi digitoitu virheellisesti tyyppiyksilöiksi. Koska merkittävä osa digitoiduista yksilöistä on syntyyppejä, eikä lajilla siis ole holotyyppiä tai sen lektotyyppiä ei ole vielä määritetty, virheellisesti sivuun jääneiden yksilöiden haitta-arvo on väärin mukaan otettujen yksilöiden tavoin huomattava. Digitoidut 926 tyyppiyksilöä eivät kata kaikkia Luonnontieteellisen keskusmuseon kokoelmissa olevia J. Sahlbergin tyyppiyksilöitä. Seuraavassa vaiheessa tulisi kokoelmista etsiä kirjallisuuden ja lajikuvausten perusteella mahdollisia tyyppilaputtomia tyyppiyksilöitä. Lisäksi kesällä 2011 museon kokoelmiin on liitetty entisen Maa- ja Metsätaloustieteellisen tiedekunnan kovakuoriaiskokoelmat, jotka sisältävät useita J. Sahlbergin kovakuoriaistyyppiyksilöitä, erityisesti Carabidae-heimosta. Keskimäärin käsiteltiin 10 yksilöä päivässä. Yhteensä otettiin noin 1850 valokuvaa, joista tuli 17 gigatavua tiedostoja. Aineisto on LTKM:n Hyntikka-tietokannassa, mistä se tullaan aikanaan julkaisemaan GBIF-verkoston kautta.

Collection Data

Collection Name Insects
Collection Identifier Insects
Parent Collection Identifier MZH
Specimen preservation methods Pinned

Bibliographic Citations

  1. Silverberg, H. 1987. Coleoptera: Carabidae. Lists of the insect types in the Zoological Museum, University of Helsinki. 1-5. Acta Entomologica Fennica, Vol. 48, s.11-32.
  2. Silverberg, H. 1987. Coleoptera: Hydrophiloidea. Lists of the insect types in the Zoological Museum, University of Helsinki. 1-5. Acta Entomologica Fennica, Vol. 48, s.41-46.
  3. Silverberg, H. 1987. Coleoptera: Staphylinoidea I. Lists of the insect types in the Zoological Museum, University of Helsinki. 1-5. Acta Entomologica Fennica, Vol. 48, s.47-52.
  4. Silverberg, H. 1988. Coleoptera: Staphylinidae. Lists of the insect types in the Zoological Museum, University of Helsinki. 6-9. Acta Entomologica Fennica, Vol. 52, s.15-40.
  5. Silverberg, H. 1988. Coleoptera: Histeroidea. Lists of the insect types in the Zoological Museum, University of Helsinki. 6-9. Acta Entomologica Fennica, Vol. 52, s.41-42.
  6. Biström, O. 1987. Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae. Lists of the insect types in the Zoological Museum, University of Helsinki. 1-5. Acta Entomologica Fennica, Vol. 48, s.33-40.

Additional Metadata

Alternative Identifiers b159e5c0-075f-425b-b543-c02a44ece750
http://ipt.digitarium.fi/resource.do?r=jsahlbergtypes